قانون آموزش مسئولین فنی واحدهای صنایع غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی:

به استناد ماده 4 آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مسئول فنی باید دارای یک سال سابقه کار و تجربه در یکی از موسسات علمی ، تحقیقاتی، صنعتی و یا آزمایشگاهی در رشته مربوطه باشد و در غیر این صورت تعهد نماید که ضمن انجام کار ، دوره یکساله تعلیماتی را که به این منظور از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دائر خواهد شد را با موفقیت بگذراند.        

( کارفرما می بایست شرایط حضور مسئول فنی را در دوره های آموزشی مورد نظر اداره نظارت بر مواد غذایی، مانند پرداخت هزینه دوره ها ، اعطای مأموریت  و ... را فراهم آورد).

ضمناً پیرو دستورالعمل شماره 29211 مورخ 3/11/1383 اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی، اعتبار پروانه مسئول فنی 5 ساله بوده که تمدید آن پس از کسب 125 امتیاز بازآموزی امکان پذیر است. لذا مسئول فنی موظف است علاوه بر شرکت در برنامه های آموزشی بدو استخدام، در  حین خدمت نیز در دوره های آموزشی عمومی، تخصصی و سیستم های مدیریت کیفیت و ایمنی شرکت و 125 امتیاز ( هر سال 25 امتیاز) ،جهت تمدید پروانه مسئول فنی کسب نماید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top