گزارش برگزاری دوره آموزشی غذهای عملگرا

انجمن مسئولین فنی و کنترل کیفیت استان کرمانشاه با همکاری معاونت غذا و دارو...

برگزاری دوره آموزشی "مدیریت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO 17025"

 سیستم مدیریت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO 17025...

پیام مدیر:

سایت انجمن مسئولین فنی وکنترل کیفیت استان کرمانشاه جهت بهبود سطح اطلاع رسانی به اعضاء (مسئولین محترم فنی و مدیران محترم کنترل کیفیت) ارتقاء یافت . شما عزیزان می توانید اخبار و اطلاعات مربوط به برنامه ها و دوره های آموزشی را از سایت دریافت نمائید . ادامه مطلب

فرم قرارداد:

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن می رساند به استناد نامه شماره 7/505/95/7225/پ مورخ 1395/4/9  معاونت غذا و دارو ، از این پس هنگام صدور و یا تمدید پروانه مسئول فنی تکمیل و تحویل فرم قرارداد تیپ در چهار نسخه با مهر و امضاء تأیید انجمن الزامی می باشد.

 

ادامه مطلب

نظرسنجی

وبسایت جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟
Go to top